O882 – Obstetrisk emboli på grund av blodpropp

ICD-10 kod för Obstetrisk emboli på grund av blodpropp är O882.

Diagnosen klassificeras under kategorin Obstetrisk emboli (O88), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Obstetrisk emboli på grund av blodpropp:

ICD-kod O882
Diagnos Obstetrisk emboli på grund av blodpropp
Kategori O88, Obstetrisk emboli
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)