O883 – Obstetrisk septisk emboli

ICD-10 kod för Obstetrisk septisk emboli är O883.

Diagnosen klassificeras under kategorin Obstetrisk emboli (O88), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Obstetrisk septisk emboli:

ICD-kod O883
Diagnos Obstetrisk septisk emboli
Kategori O88, Obstetrisk emboli
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)