O888 – Annan specificerad obstetrisk emboli

ICD-10 kod för Annan specificerad obstetrisk emboli är O888.

Diagnosen klassificeras under kategorin Obstetrisk emboli (O88), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad obstetrisk emboli:

ICD-kod O888
Diagnos Annan specificerad obstetrisk emboli
Kategori O88, Obstetrisk emboli
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)