O891 – Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden

ICD-10 kod för Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden är O891.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden (O89), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden:

ICD-kod O891
Diagnos Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Kategori O89, Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)