O895 – Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden

ICD-10 kod för Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden är O895.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden (O89), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden:

ICD-kod O895
Diagnos Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden
Kategori O89, Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)