O899 – Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad

ICD-10 kod för Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad är O899.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden (O89), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad:

ICD-kod O899
Diagnos Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad
Kategori O89, Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)