O902 – Hematom i obstetriskt sår

ICD-10 kod för Hematom i obstetriskt sår är O902.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras på annan plats (O90), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Hematom i obstetriskt sår:

ICD-kod O902
Diagnos Hematom i obstetriskt sår
Kategori O90, Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)