O905 – Tyreoidit efter förlossningen

ICD-10 kod för Tyreoidit efter förlossningen är O905.

Diagnosen klassificeras under kategorin Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras på annan plats (O90), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Tyreoidit efter förlossningen:

ICD-kod O905
Diagnos Tyreoidit efter förlossningen
Kategori O90, Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras på annan plats
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)