O912 – Icke varig mastit i samband med barnsbörd

ICD-10 kod för Icke varig mastit i samband med barnsbörd är O912.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd (O91), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Icke varig mastit i samband med barnsbörd:

ICD-kod O912
Diagnos Icke varig mastit i samband med barnsbörd
Kategori O91, Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)