O921 – Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd

ICD-10 kod för Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd är O921.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd (O92), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd:

ICD-kod O921
Diagnos Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd
Kategori O92, Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)