O923 – Utebliven mjölkproduktion

ICD-10 kod för Utebliven mjölkproduktion är O923.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd (O92), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Utebliven mjölkproduktion:

ICD-kod O923
Diagnos Utebliven mjölkproduktion
Kategori O92, Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)