O925 – Undertryckt mjölkproduktion

ICD-10 kod för Undertryckt mjölkproduktion är O925.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd (O92), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Undertryckt mjölkproduktion:

ICD-kod O925
Diagnos Undertryckt mjölkproduktion
Kategori O92, Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)