O927 – Andra och ospecificerade laktationssjukdomar

ICD-10 kod för Andra och ospecificerade laktationssjukdomar är O927.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd (O92), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra och ospecificerade laktationssjukdomar:

ICD-kod O927
Diagnos Andra och ospecificerade laktationssjukdomar
Kategori O92, Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)