O949 – Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid är O949.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (O94), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O949
Diagnos Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O94, Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)