O959 – Obstetrisk död av ospecificerad orsak

ICD-10 kod för Obstetrisk död av ospecificerad orsak är O959.

Diagnosen klassificeras under kategorin Obstetrisk död av ospecificerad orsak (O95), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Obstetrisk död av ospecificerad orsak:

ICD-kod O959
Diagnos Obstetrisk död av ospecificerad orsak
Kategori O95, Obstetrisk död av ospecificerad orsak
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)