O969 – Död av ospecificerad obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

ICD-10 kod för Död av ospecificerad obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen är O969.

Diagnosen klassificeras under kategorin Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen (O96), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Död av ospecificerad obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen:

ICD-kod O969
Diagnos Död av ospecificerad obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen
Kategori O96, Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)