O970 – Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak

ICD-10 kod för Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak är O970.

Diagnosen klassificeras under kategorin Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker (O97), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak:

ICD-kod O970
Diagnos Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak
Kategori O97, Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)