O979 – Död av följdtillstånd efter ospecificerad obstetrisk orsak

ICD-10 kod för Död av följdtillstånd efter ospecificerad obstetrisk orsak är O979.

Diagnosen klassificeras under kategorin Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker (O97), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Död av följdtillstånd efter ospecificerad obstetrisk orsak:

ICD-kod O979
Diagnos Död av följdtillstånd efter ospecificerad obstetrisk orsak
Kategori O97, Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)