O980 – Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O980.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O980
Diagnos Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O98, Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)