O981 – Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O981.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O981
Diagnos Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O98, Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)