O983 – Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O983.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O983
Diagnos Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O98, Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)