O984C – Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid är O984C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O984C
Diagnos Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O98, Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)