O988W – Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid är O988W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O988W
Diagnos Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O98, Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)