O990 – Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O990.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O99), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O990
Diagnos Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O99, Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)