O992 – Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O992.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O99), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O992
Diagnos Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O99, Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)