O993 – Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O993.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O99), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O993
Diagnos Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O99, Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)