O994 – Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O994.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O99), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O994
Diagnos Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O99, Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)