O996 – Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O996.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O99), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O996
Diagnos Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O99, Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)