O997 – Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

ICD-10 kod för Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid är O997.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O99), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid:

ICD-kod O997
Diagnos Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Kategori O99, Andra sjukdomar hos modern som klassificeras på annan plats men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)