P000 – Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern är P000.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern:

ICD-kod P000
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)