P001 – Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern är P001.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern:

ICD-kod P001
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)