P003 – Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern är P003.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern:

ICD-kod P003
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)