P004 – Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern är P004.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern:

ICD-kod P004
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)