P007 – Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras på annan plats är P007.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras på annan plats:

ICD-kod P007
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras på annan plats
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)