P008A – Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos modern

ICD-10 kod för Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos modern är P008A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos modern:

ICD-kod P008A
Diagnos Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos modern
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)