P008B – Neonatal transplacental herpes gestationis

ICD-10 kod för Neonatal transplacental herpes gestationis är P008B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Neonatal transplacental herpes gestationis:

ICD-kod P008B
Diagnos Neonatal transplacental herpes gestationis
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)