P008C – Neonatal transplacental pemphigus vulgaris

ICD-10 kod för Neonatal transplacental pemphigus vulgaris är P008C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Neonatal transplacental pemphigus vulgaris:

ICD-kod P008C
Diagnos Neonatal transplacental pemphigus vulgaris
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)