P009 – Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad sjukdom hos modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad sjukdom hos modern är P009.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten (P00), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad sjukdom hos modern:

ICD-kod P009
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad sjukdom hos modern
Kategori P00, Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)