P018 – Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer är P018.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av graviditetskomplikationer hos modern (P01), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer:

ICD-kod P018
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer
Kategori P01, Foster och nyfödd som påverkats av graviditetskomplikationer hos modern
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)