P026 – Foster och nyfödd som påverkats av andra och ospecificerade tillstånd hos navelsträngen

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av andra och ospecificerade tillstånd hos navelsträngen är P026.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av komplikationer från moderkaka, navelsträng och fosterhinnor (P02), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av andra och ospecificerade tillstånd hos navelsträngen:

ICD-kod P026
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av andra och ospecificerade tillstånd hos navelsträngen
Kategori P02, Foster och nyfödd som påverkats av komplikationer från moderkaka, navelsträng och fosterhinnor
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)