P030 – Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion är P030.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning (P03), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion:

ICD-kod P030
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion
Kategori P03, Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)