P032 – Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning är P032.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning (P03), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning:

ICD-kod P032
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning
Kategori P03, Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)