P033 – Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion är P033.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning (P03), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion:

ICD-kod P033
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion
Kategori P03, Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)