P039 – Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad komplikation till värkarbete och förlossning

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad komplikation till värkarbete och förlossning är P039.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning (P03), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad komplikation till värkarbete och förlossning:

ICD-kod P039
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av ospecificerad komplikation till värkarbete och förlossning
Kategori P03, Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)