P040 – Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning är P040.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk (P04), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning:

ICD-kod P040
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning
Kategori P04, Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)