P041 – Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern är P041.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk (P04), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern:

ICD-kod P041
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern
Kategori P04, Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)