P041A – Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika är P041A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk (P04), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika:

ICD-kod P041A
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika
Kategori P04, Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)