P041W – Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel är P041W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk (P04), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel:

ICD-kod P041W
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel
Kategori P04, Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)