P044 – Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern är P044.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk (P04), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern:

ICD-kod P044
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern
Kategori P04, Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)