P046 – Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter är P046.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk (P04), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter:

ICD-kod P046
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter
Kategori P04, Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)